Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Заседание на Съвет „Външни работи/Развитие“ на ЕС

28 Ноември 2022 Новини

Заместник-министърът на външните работи Велислава Петрова ръководи българската делегация за участие в редовното заседание на Съвет „Външни работи/Развитие“ на ЕС, което се състоя в Брюксел днес. Министрите на държавите членки на ЕС, отговарящи за развитието, обсъдиха напредъка по изпълнението на ангажиментите от Срещата на върха между Европейския съюз и Африканския съюз от февруари 2022 г., засилването на подкрепата за Украйна по всички направления и възможностите за подпомагане на Афганистан в изпълнение на инициативите  “Екип Европа”.

Съветът подчерта значението на ангажираността с Африка и мобилизиране на съвместните усилия с африканските партньори по изпълнение на дейностите, отчитайки конкретните потребности и стратегическите приоритети. Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество в областта на продоволствената сигурност, мира и сигурността, правата на човека, устойчивото развитие, мобилността и миграцията и др. България участва в общите усилия в тази насока с конкретен принос по различни направления. Страната ни подкрепя дейността на Световната програма по прехраната за справяне с продоволствената криза в региона на езерото Чад, предоставя принос за Алжир в подкрепа на бежанците в лагера Тиндуф, а със средствата на българската официална помощ за развитие за 2022 г. страната ни участва в проект по линия на инициативите “Екип Европа” за местно производство на ваксини в Нигерия, подчерта в своето изказване заместник-министър Велислава Петрова. Зам.министър Петрова открои също значението на засилването на стратегическата комуникация относно предоставяната от ЕС подкрепа за африканските партньори чрез координирани общи послания.  

Съветът осъди продължаващата руска агресия срещу Украйна и систематичното разрушаване на гражданската инфраструктура. Обсъдени бяха тежките социално-икономически последици от руската агресия в глобален план и беше потвърдена силната подкрепа на ЕС за Украйна по всички направления. Министрите дискутираха краткосрочната подкрепа за Украйна и подготовката за зимата. Откроиха необходимостта  от целенасочени усилия и за дългосрочното възстановяване на Украйна. Заместник-министър Велислава Петрова информира за Решението на българския парламент за увеличаване на всеобхватната подкрепа, която българското правителство оказва на Украйна в редица области. Подчерта, че усилията на ЕС за реконструкцията на Украйна и подкрепата за възстановяване на икономиката, инфраструктурата и енергийния сектор следва да бъдат обвързани с ангажиментите на Украйна в контекста на европейската й интеграция с оглед осигуряване на устойчивост. От началото на руската агресия ЕС осигурява предоставянето на значителна подкрепа за социалната, икономическата и финансовата устойчивост на Украйна по линия на “Екип Европа”, както и военната помощ. Предоставя се и значителна макрофинансова помощ, която ще бъде увеличена значително чрез ангажирането и на международните финансови институции.

Европейските министри на развитието обмениха мнения по критичното хуманитарно положение в Афганистан и влошаващата се ситуация със сигурността след поемането на властта от талебаните през август 2021 г. При отсъствието на международно признато правителство ЕС продължава да подкрепя и подпомага населението с цел осигуряване на основните услуги в областта на образованието, здравеопазването и прехраната. Поставя се специален акцент и върху въпроса за миграцията. Подходът на ЕС спрямо талебаните следва да продължи да бъде прагматичен при отстояване на универсалните норми и ценности, като във  фокуса на вниманието следва да бъде подкрепата за населението на Афганистан чрез засилване на координираните действия на международната общност по редица ключови направления, вкл. хуманитарна помощ, подкрепа за осигуряване на основните услуги, защита на правата на децата и на жените, изтъкна зам.министър Велислава Петрова. 

Комисарят по международните партньорства Юта Урпилайнен представи Плана за действие по младежта във външната дейност на ЕС. Той има за цел да насърчи ангажирането на младите хора като стратегически партньори, подкрепяйки тяхното овластяване и използвайки демографските тенденции за изграждане на по-устойчиви и приобщаващи общества и за напредък по изпълнението на глобалните ангажименти като Целите за устойчиво развитие и Парижкото споразумение за климата. 

Приети бяха Заключения на Съвета по Плана за действие по младежта във външната дейност на ЕС и Заключения на Съвета по намаляването на риска от бедствия във външната дейност на ЕС. 

Допълнителни снимки

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация