Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

МВнР не възлага обществени поръчки „на тъмно“

19 Октомври 2021 Новини

Във връзка с публикация в електронния сайт bird.bg от 18 октомври 2021 г., в която се твърди, че „обществени поръчки за 25 млн. лв. са прокарани „на тъмно“ в Министерството на външните работи“, бихме искали да заявим следното:

Категорично неверни са твърденията, че МВнР е възлагало обществени поръчки „на тъмно“, както и че са заобикаляни процедури по възлагане на обществени поръчки.

Всъщност, става дума за обществени поръчки в областите отбрана и сигурност, проведени по реда на чл. 20, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Защо е нужно да се възлагат обществени поръчки по този ред? Защото става дума за национална сигурност.

МВнР е стратегически обект, съгласно  постановление № 181 от 20 юли 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. След съгласуване по официален ред Информационно-комуникационната инфраструктура и Националната визова информационна система са обявени за информационни и комуникационни системи с критично значение за дейността на МВнР като стратегически обект за националната сигурност на Република България.

Също така с писмо от ДАНС от 2017 г.  на МВнР е дадена препоръка „в случаите на необходимост от защита на сведения за организационно-техническата и програмната защита на автоматизираните информационни системи или мрежи на органите на държавна власт, когато следва да се защити информация относно технически, технологични и организационни решения, чието разгласяване би застрашило важни икономически интереси на държавата, да се прилага Приложение 1 към чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация“.

Всички обществени поръчки, проведени по реда на чл. 20, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 6 от ЗОП, са оповестени по законосъобразен ред. Те са публикувани и в профила на купувача, като е спазен принципът за публичност и прозрачност, а на автора на статията е изпратена информация, в която конкретно е посочено мястото в официалния сайт на МВнР и Агенцията по обществени поръчки, откъдето може да се получи обществена информация за проведените по този ред поръчки.

Процедурите са проведени при критерий „най-ниска цена“ и за всяка една е имало повече от една подадена оферта. 

По отношение на твърденията, че някои стойности в договорите са заличени, това е така поради факта, че офертите на участниците са представени по реда на Закона за защита на класифицираната информация, както и защото е следвана Схема за етапите на възлагане и провеждане на обществената поръчка, съгласувана с ДАНС.

Преувеличени са и твърденията за стойността, на която са възложени обществените поръчки, проведени по реда на чл. 20, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 6 от ЗОП. Прогнозната стойност на всяка от обществените поръчки е публично достъпна в документацията за участие, като цената на договора не може да я надхвърля.

Бихме искали да отбележим, че преди 2017 г. МВнР не е инвестирало достатъчно в осъвременяване и поддържане на системите за сигурност и киберзащита.

В изпълнение на нормативните разпоредби, както и съгласно устройствения правилник на МВнР, на Дирекция „Информационни и комуникационни системи“ в министерството са възложени функции като звено за мрежова и информационна сигурност и орган по развитие и експлоатация на комуникационно-информационните системи за класифицирана информация.

Съвместната работа със споменатото в статията дружество „Информационно обслужване“ се налага от необходимостта от повишаване на защитата на информационната и комуникационна инфраструктура на ведомството. За поддържането на тази защита се изискват допълнителна квалификация в областта на IT –технологиите.

Също така бихме искали да припомним, че органите които са оправомощени  да следят за административни нарушения на ЗОП при възлагане на обществени поръчки, са посочени в чл. 261 от същия закон.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация