Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Правителството одобри Годишна програма за участието на България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2021 година

20 Януари 2021 Новини

С Решение на Министерския съвет беше приета Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2021 година.

Годишната програма определя въпросите от европейския дневен ред, които са от приоритетно значение за страната през текущата година и формулира националния интерес по всеки един от тях. Тя гарантира координираното и ефективно участие на страната на всички нива в процеса на вземане на решения на ЕС и последователното прилагане на европейските политики.

Министерския съвет беше приета и Шестмесечна програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Португалското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 януари - 30 юни 2021 г.). Тя е оперативен документ, чиято цел е да насочи усилията на българската страна към отстояване на националните интереси и позиции по важните за България въпроси, включени в дневния ред на Съвета на ЕС по време на шестте месеца на новото Председателство.

Шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и законодателни проекти (досиета) по време на Португалското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 януари - 30 юни 2021 г.) включва конкретните теми/досиета и целите, които си поставяме по тях в различните формати на Съвета на Европейския съюз в областите „Общи въпроси“, „Икономически и финансови въпроси“, „Правосъдие и вътрешни работи“, „Земеделие и рибарство”, „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, „Социална политика, заетост и свободно движение на хора“, „Конкурентоспособност“, „Гражданска защита“, „Околна среда“.

В Шестмесечната програма са включени общо 42 законодателни досиета и теми, които ще бъдат приоритетни за страната ни през следващите 6 месеца по време на Португалското председателство на Съвета на Европейския съюз, и по които ще се стремим в максимална степен да защитим националния интерес.

На днешното си заседание правителството прие и Отчет на Шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Германското председателство на Съвета на Европейския съюз (юли - декември 2020 г.). Отчетът предоставя систематизирана информация относно развитието на дебатите по приоритетните теми и досиета, включени в европейския дневен ред и определени като важни за България в Шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Германското председателство на Съвета на Европейския съюз (юли - декември 2020 г.).

В Шестмесечната програма бяха включени над 60 законодателни досиета и теми, които бяха приоритетни за страната ни през второто полугодие на 2020 г. по време на Германското председателство на Съвета на Европейския съюз и по които България се стремеше в максимална степен да защити националния интерес.

Голяма част от всички приоритетни досиета и теми бяха свързани с двете основни направления в бъдещото развитие на ЕС — новата Многогодишна финансова рамка 2021 — 2027 г. и Зелената сделка. Развитието по всички досиета и теми беше редовно докладвано на заседанията на Съвета по европейските въпроси.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация