Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Заместник-министър Петко Дойков участва в заседание на Съвета „Общи въпроси“

19 Ноември 2019 Новини

Подготовката за Европейския съвет през декември, принципите на правовата държава и състоянието на политиката на разширяване и процеса на стабилизиране и асоцииране бяха основните теми на Съвета „Общи въпроси“ (СОВ), който се състоя днес в Брюксел. От българска страна в заседанието участва заместник-министърът на външните работи Петко Дойков.

СОВ започна подготовката за декемврийското заседание на Европейския съвет, като разгледа проекта на дневен ред. На вниманието на лидерите ще бъдат следните теми: следващата Многогодишна финансова рамка (МФР), климатичните промени и външните отношения. Финландското председателство представи информация за текущата работа по МФР за периода 2021-2027 г. и постигнатия напредък в преговорите с ЕП по секторните досиета. Актуализираната преговорна кутия ще бъде представена най-късно в началото на следващия месец.

За България продължава да бъде от приоритетно значение постигането на навременно споразумение по следващата МФР, което да позволи стартирането на програмите без забавяне. За да бъде предстоящата дискусия на лидерите фокусирана и резултатна, е необходимо преговорна кутия, която ще представи председателството, да бъде балансирана. Надяваме се, че нашата позиция, отразена в декларациите на приятелите на кохезията от Братислава и Прага, ще бъде взета под внимание.

По темата за климата се очаква Европейският съвет да финализира насоките за дългосрочната стратегия на ЕС, целяща постигане на климатична неутралност до 2050 г. България подкрепя тази амбициозна цел, но за нас от ключово значение е нейното реализиране да не доведе до негативно отражение върху социалното и икономическото развитие на държавите-членки. Преходът към климатична неутралност не следва да възпрепятства сближаването и да води до задълбочаването на разделението в ЕС, подчерта заместник-министър Дойков. Тези, които ще понесат най-голяма тежест, трябва да могат да разчитат на солидарност и ясен ангажимент на европейско ниво.

Друга тема на вниманието на Съвета „Общи въпроси“ бе укрепването на спазването на принципите на правовата държава в ЕС. Министрите обмениха мнения с директора на Агенцията на ЕС за основните права Майкъл О‘Флаерти. Съветът обсъди оценката по Годишния диалог по Върховенството на правото, като заключенията на председателството по темата бяха подкрепени от мнозинството от държавите-членки, включително България.

Подкрепяме създаването на цялостен механизъм за върховенство на закона, обхващащ всички държави-членки, тъй като укрепването на принципите на правовата държава е наша колективна отговорност, подчерта в изказването си Петко Дойков. Този механизъм следва да бъде безпристрастен, приобщаващ, недискриминационен. Неговите правила, обхват, методология и процедури трябва да бъдат ясни и прозрачни, за да се гарантира правна сигурност, предвидимост и равенство на третирането. В същото време е от съществено значение да няма дублиране със съществуващите механизми в ЕС и допълнителна административна тежест.

Следобедната сесия на СОВ продължи с дискусия по актуалното състояние на политиката на разширяване на ЕС и процеса на стабилизиране и асоцииране. Дискусията идва, след като Европейският съвет през октомври обсъди предложението на ЕК за започване на преговори за присъединяване на Република Северна Македония и Албания, като реши да се върне към въпроса преди срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Загреб през май 2020 г. Обменени бяха мнения по въпроса с оглед начертаване пътя напред. Мнозинството държави потвърдиха позициите си, че очакват възможно най-скоро да бъде дадена зелена светлина за старт на преговори за присъединяване с двете държави. Изразена бе готовност да се работи по преглед на методологията на процеса на разширяване, който да подобри неговата ефективност, като бе отправен призив към следващата ЕК да представи конкретни предложения в тази посока през януари 2020 г.

България е последователна в своята подкрепа на европейската перспектива на Западните Балкани, отбеляза заместник-министър Петко Дойков. Перспективата за присъединяване към ЕС е доказала, че най-надеждният инструмент за стимулирате на процеса на преход към демократично управление и пазарна икономика и движеща сила за постигането на трайна стабилност, просперитет и сигурност на региона. Съжаляваме, че постигането на необходимото единодушие за започване на преговори за членство с двете държави не бе възможно. Очакваме това да стане възможно най-скоро. Паралелно с това икономическото и инвестиционно сътрудничество с шестте страни от Западните Балкани следва да продължи в съответствие със Софийския приоритетен дневен ред.

Допълнителни снимки

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация