Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Кандидатура на България за Съвета на ООН по правата на човека за периода 2024-2026

15 Юни 2023 Събития и дискусии
 

Кандидатура на България
за Съвета на ООН
по правата на човека
за периода 2024-2026

Съветът на ООН по правата на човека (СПЧ) е главният междуправителствен орган в рамките на системата на ООН. Той отговаря за насърчаването и защитата на правата на човека по света чрез разглеждане на специфични за конкретната страна ситуации и изготвяне на съответните препоръки. Съветът е създаден по силата на резолюция 60/251, приета от Общото събрание на ООН (ОС) през 2006 г. Състои се от 47 държави-членки на ООН, които се избират за 3-годишен мандат с възможност за преизбиране за максимум два последователни мандата. Съветът провежда редовни сесии три пъти годишно (март, юни и септември), както и специални сесии -  при възникване на критична ситуация, свързана с нарушения на правата на човека.

България е партньор, който зачита, защитава и спазва правата на човека

България изпълни своя първи мандат като член на Съвета на ООН по правата на човека в периода 2019-2021 г. Участието на България в дейността на Съвета свидетелства за ангажираността на страната ни да работи за защитата и насърчаването на правата на човека в световен мащаб. Заемайки престижната позиция на член на Бюрото на СПЧ през 2021 г., България беше активно ангажирана с всички държави-членки на ООН, Службата на Върховния комисар по правата на човека, както и процедурите и механизмите на Съвета. България последователно подкрепя всички съответни фондове и програми на ООН и се ангажира със системата на ООН като цяло.

За по-силна многостранна система за правата на човека

Правата на човека са в основата на мултилатерализма и представляват един от ключовите стълбове в системата на правата на човека. България се придържа към принципите на ефективния мултилатерализъм, което е съществена предпоставка за успешното справяне със съществуващите и възникващи глобални предизвикателства.

Към настоящия момент, България е член на Изпълнителния съвет на УНИЦЕФ (2023-2025) и на Изпълнителния съвет на ООН-Жени (2023-2025). Това допринася за дългосрочния ангажимент на страната ни да зачита, насърчава и спазва правата на всяко дете и всяка жена.

За универсални, неделими, взаимозависими и взаимосвързани права на човека както у дома, така и по целия свят

Като имаме предвид директната връзка между правата на човека и нивото на просперитет, развитие и сигурност, една от основните цели на българската външна политика е да гарантира насърчаването и защитата на правата на човека. Ако бъде избрана за член на СПЧ за периода 2024-2026 г., България ще се  стреми към насърчаването на диалога с всички заинтересовани страни, поддържайки същевременно най-високите стандарти по отношение на зачитането и спазването на правата на човека както у дома, така и по целия свят.  

България ще продължи да подкрепя основан на правата на човека подход в планирането и прилагането на своите национални политики. Ще предприемем по-нататъшни мерки за укрепването и гарантирането на независимостта на всички национални правозащитни институции, включително чрез тяхното активно участие в Националния координационен механизъм по правата на човека.

България ще работи активно с всички партньори – държави и заинтересовани страни – за да осигури широка подкрепа и успешно прилагане на правата на човека като универсални, неделими, взаимозависими и взаимосвързани.

 

Ако бъде избрана за член на Съвета на ООН по правата на човека за периода 2024-2026, България ще:

  1. Работи за осигуряването на подкрепа за мерки и политики, насочени към борба с всички форми на дискриминация, нетолерантност, расизъм, антисемитизъм и говор на омразата;
  2. Насърчава овластяването на жените и момичетата във всички сфери на политическия и обществен живот;
  3. Осигури зачитането правата на всяко дете, включително като насърчава универсалния достъп до образование, чрез подобряване на училищната среда и осигуряване на качествено онлайн образование, в допълнение към традиционните методи на обучение;
  4. Обедини усилията за борба с дезинформацията, подкрепа за свободата на медиите и безопасността на журналистите.

 

Брошура, представяща кандидатурата на България и приоритетите на страната:

 

За повече информация относно нашите доброволни ангажименти, достъпни на всички езици на ООН:

Arabic

Chinese

English

French

Russian

Spanish

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация