Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Приоритетни страни партньори

1. Западни Балкани

(Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, Сърбия и Черна гора)

България има традиции в предоставянето на помощ за развитие на страните от Западните Балкани, водена от стратегическата цел на тяхното успешно интегриране в ЕС в средносрочна и в дългосрочна перспектива.

Западните Балкани бяха централна и приоритетна тема за Българското председателство на Съвета на ЕС, по време на което беше утвърдена тяхната европейска перспектива и интеграция с приемането на Стратегията на ЕС към Западните Балкани, на Софийската декларация и на Заключенията на Съвета на ЕС от 26 юни 2018 г. Ситуацията в региона се променя положително с приемането на Република Северна Македония и Албания в НАТО и решението на Съвета на ЕС от март 2020 г. да започне преговори с двете държави за членство, което е потвърждение на Дневния ред от Солун 2003. Инициативите в рамките на Берлинския процес също са в подкрепа на европейската интеграция на страните от региона, който през 2020 се председателства от България и от Република Северна Македония.

Сътрудничеството за развитие се утвърди като една от важните външнополитически дейности на България, която задълбочава реалното присъствие в страните от Западните Балкани на национално и на местно ниво.

 

ЦЕЛИ

Утвърждаване на върховенството на закона, реформиране на публичния сектор, изграждане на капацитет на местно ниво, защита и гарантиране правата на човека със специално внимание към жените, децата, хората с увреждания и други уязвими групи

Повишаване на качеството на образованието, вкл. чрез подобряване на образователната инфраструктура

Повишаване на качеството на здравеопазването, вкл. чрез подобряване на инфраструктурата и на подготвеността за отговор на пандемии

Устойчиво икономическо развитие и подкрепа за устойчива заетост, подкрепа за бизнеса в прилагането на стандартите на ЕС, преодоляване на негативните социално-икономически последици от COVID-19

СЕКТОРИ

Добро управление и гражданско общество

Качествено образование

Здравеопазване

Икономически сектор и услуги, производствен сектор

ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

 

 

 

 

МНОГО-СЕКТОРНИ ТЕМИ

                 

 

 

2. Източно партньорство

(Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна)

България ще продължи да разглежда страните от Източното партньорство като приоритетни партньори предвид географската близост, дългогодишните приятелски връзки и желанието да окаже подкрепа на тези страни в техните стремежи за сближаване и интегриране с ЕС. При продължаващото развитие на това сътрудничество България ще участва в реализацията на Европейската политика на съседство и на стратегическата визия за Източното съседство.

ЦЕЛИ

Утвърждаване на върховенството на закона, реформиране на публичния сектор, изграждане на капацитет на местно ниво, защита и гарантиране правата на човека със специално внимание към жените, децата, хората с увреждания и други уязвими групи

Повишаване на качеството на образованието, вкл. чрез подобряване на образователната инфраструктура

Повишаване на качеството на здравеопазването, вкл. чрез подобряване на инфраструктурата и на подготвеността за отговор на пандемии

Устойчиво икономическо развитие и подкрепа за устойчива заетост, подкрепа за бизнеса в прилагането на стандартите на ЕС, преодоляване на негативните социално-икономически последици от COVID-19

СЕКТОРИ

Добро управление и гражданско общество

Качествено образование

Здравеопазване

Икономически сектор и услуги, производствен сектор

ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

 

 

3. Близък изток и Северна Африка

(Ирак, Йемен, Йордания, Ливан, Мароко, Палестина, Сирия и Тунис)

България ще отделя нарастващо внимание в помощта за развитие и хуманитарната помощ за страните от Близкия изток и Северна Африка с оглед на адресиране на коренните причини за незаконна миграция и бежански вълни чрез насърчаване на устойчивото развитие, създаване на заетост на място и укрепване на стабилността и мира.

При разширяването на това сътрудничество за развитие България ще участва в осъществяването на Европейската политика на съседство, както и в дейността на инструментите, фондовете и механизмите на ЕС за развитие, сътрудничество и хуманитарна помощ, отговор на COVID-19, Регионалния доверителен фонд на ЕС в отговор на Сирийската криза, Извънредния доверителен фонд на ЕС за стабилност и преодоляване на първопричините за незаконната миграция и разселването на хора в Африка, Механизма за бежанците в Турция и др.

При търсенето на ефективното съчетаване на хуманитарна помощ и помощ за развитие България ще взаимодейства на терен с ЕС, ДЧЕС и други донори.

ЦЕЛИ

Утвърждаване на върховенството на закона, реформиране на публичния сектор, изграждане на капацитет на местно ниво, защита и гарантиране правата на човека със специално внимание към жените, децата, хората с увреждания и други уязвими групи

Повишаване на качеството на образованието, вкл. чрез подобряване на образователната инфраструктура

Повишаване на качеството на здравеопазването, вкл. чрез подобряване на инфраструктурата и на подготвеността за отговор на пандемии

Устойчиво икономическо развитие и подкрепа за устойчива заетост, подкрепа за бизнеса в прилагането на стандартите на ЕС, преодоляване на негативните социално-икономически последици от COVID-19

СЕКТОРИ

Добро управление и гражданско общество

Качествено образование

Здравеопазване

Икономически сектор и услуги, производствен сектор

ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

МНОГО-СЕКТОРНИ ТЕМИ

                 

 

 

4. Африка на юг от Сахара

(Ангола, Етиопия, Намибия и Нигерия)

България ще активизира своето партньорство с четири най-слабо развити и слабо развити страни от региона на Африка на юг от Сахара в продължение на този географски приоритет от Средносрочната програма за периода 2016-2019, водена от принципа „никой да не бъде изоставен“ на Дневен ред 2030 на ООН за устойчиво развитие, като действа съобразно с основните направления на Всеобхватната стратегия на ЕС за Африка.

ЦЕЛИ

Подобряване на достъпа до образование и квалификация, което открива възможности за заетост на младите хора

Повишаване на качеството на здравеопазването и на подготвеността за отговор на пандемии

Устойчиво икономическо развитие, подобряване на продоволствената сигурност, преодоляване на негативните социално-икономически последици от COVID-19

СЕКТОРИ

Качествено образование

Здравеопазване

Аграрен сектор

ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

МНОГО-СЕКТОРНИ ТЕМИ

                 

 

 

5. Азия

(Афганистан, Виетнам и Монголия)

България има дългогодишни традиции на приятелски отношения с Виетнам и ще продължи да оказва помощ за развитие на тази страна с оглед на съдействие за нейното устойчиво развитие. С Монголия помощта за развитие ще продължи да бъде оказвана съобразно модалностите на междуправителственото споразумение в секторите образование и земеделие.

България предоставя помощ за развитие на Афганистан през последните две десетилетия. В настоящия етап и в близко бъдеще поради високите рискове за сигурността, породени от сложната военно-политическа обстановка и продължаващите въоръжени действия, възможностите за реализация на терен на проекти за развитие са блокирани. Поради тази причина ще бъдат осъществявани проекти за обучение и за развитие на административния капацитет основно в България.

ЦЕЛИ

Утвърждаване на върховенството на закона, реформиране на публичния сектор

Повишаване на качеството на образованието, вкл. чрез подобряване на образователната инфраструктура

Повишаване на продоволствената сигурност

Устойчиво икономическо развитие и подкрепа за устойчива заетост, подкрепа за бизнеса в прилагането на стандартите на ЕС, преодоляване на негативните социално-икономически последици от COVID-19

СЕКТОРИ

Добро управление и гражданско общество

Качествено образование

Аграрен сектор

Икономически сектор и услуги

ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

МНОГО-СЕКТОРНИ ТЕМИ

          

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация