Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Германия, Берлин, Посолство на Република България

Работна среща на тема „Европейска трудова мобилност и транснационално сътрудничество“

05 Юни 2023 Новини

На 25.05.2023  в Посолството на Република Германия в Берлин се проведе работна среща на тема „Европейска трудова мобилност и транснационално сътрудничество“, организирана от Службата за социални и трудови въпроси (СТСВ Берлин). Целта на срещата беше задълбочаването на международното сътрудничество, обмен на добри практики и взаимно полезна информация между синдикатите в България и Германия относно нуждите от подкрепа и мерките, които биха могли да предложат на мобилните граждани на двете страни, изграждане и поддържане на връзки с отговорните експерти от организациите, и осъществяването на обмен на информация и добри практики помежду им.

Водени от г-н Димитър Манолов, президент на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ и г-н Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, в срещата се включиха представители на двата големи синдиката в България. Участваха и представители на консултантските организации „Работа и живот“ (Arbeit und Leben), „Справедлива мобилност“( Faire Mobilitaet ) от офиси от цяла Германия, както и други НПО.

В своето приветствие към гостите г-жа Галина Цветанова-Костова, ръководител на Политическата служба в Посолството отбеляза, че в Германия официално са регистрирани над 400 000 български граждани във ФРГ, като голяма част от тях активно участват в местния пазар на труда. Огромен е и броят на сезонните работници. От това произтичат редица въпроси, свързани със защитата на трудовите им права. В този контекст открои значимостта както на факта, че дипломатическата мисия е една от малкото, в които работи представител на Министерство на труда и социалната политика в лицето на г-н Асен Балабанов, който може да реагира на специфичните проблеми, но също и възможността, предоставяна от местните консултантски организации, да се получава информация на български език. Важно роля за противодействието на опити на некоректни работодатели да нарушават трудовите права на български граждани, биха могли да имат синдикалните организации в България, които чрез своята информационна дейност да допринесат за по-добрата подготвеност на хората, които имат намерение да търсят реализация на германския трудов пазар, по отношение на правата им.

Представителите на българските синдикати разказаха за досегашната си съвместна работа по различни проекти с DGB - Обединението на немските синдикати, и изразиха готовност за бъдещо сътрудничество в полза на мобилните работници от България.

Двете по-големи германски консултантски организации представиха своята работа в презентации,  изнесени от г-жа Ирина Лазарова от офиса на „Работа и живот“ в Берлин и от Савина Илиева от офиса на „Справедлива мобилност“ в Мюнхен, които поставиха акцент върху множество акции, които провеждат с германските синдикати на терен и върху съвместите си инициативи със синдикалните организации по проекти, както на национално, така и на международно ниво. В последвалата дискусия участниците се обединиха в изразеното от г-жа Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, разбиране, че българските училища са важно място за образование на бъдещите участници в трудовия пазар по отношение на трудовите им права, като превенция на проблемите при интеграция на трудовия пазар в Германия, предотвратяване на трудова експлоатация и трафик на хора.

Във финалната част на срещата бяха обсъдени конкретни казуси от практиката на консултантските организации, както и бъдещи съвместни инициативи със СТСВ Берлин като кариерни форуми, инфодни и др. Освен това се постигна и съгласие за проучване на възможностите за кандидатстване със съвместен проект по програма Еразъм плюс за обучение на синдикалисти- юристи  от горещите точки на организациите, както и на учители и медиатори в малцинствени групи по проблематиката на работата в чужбина с цел превенция и подпомагане на завръщащите се в България работници при подаване на сигнали до компетентните институции, и/или предявяване на граждански искове към некоректни работодатели.

   При необходимост от социално трудови консултации може да откриете контактите на СТСВ Берлин и на  консултантите от „Работа и живот“ (Arbeit und Leben) и Справедлива мобилност“(Faire Mobilität) на интернет страницата на посолството.

Допълнителни снимки

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация