Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Испания, Барселона, Генерално консулство на Република България

Информация относно изборите за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

19 Септември 2022 Новини

Уважаеми сънародници,

 

Във връзка с провеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г. обръщаме внимание на следното:

Съгласно чл. 263, ал.2 от Изборния кодекс (ИК), избирател, който гласува извън страната, удостоверява самоличността си с паспорт, лична карта или военна карта съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за българските лични документи.

В случай че срокът на валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение по чл. 263, ал.2 от ИК, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България - че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

Обръщаме внимание, че при провеждане на предстоящите избори е НЕПРИЛОЖИМА разпоредбата на § 10, ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, която създаваше правна възможност избирателите, чиито срок на валидност на документи за самоличност е изтекъл в периода от 13.03.2020 г. до изборния ден да гласуват в изборите през 2021 г. без да е необходимо представяне на удостоверение по чл. 263, ал.2 от ИК.

С цел предприемане на своевременни действия за снабдяване с удостоверения по чл.263, ал.2 от ИК и недопускане на напрежение в изборния ден, молим да се има предвид различната правна уредба спрямо действащата при провеждане на избори през 2021 г., както и обстоятелството, че към настоящия момент единствената правна възможност избирател да гласува в СИК извън страната с документ за самоличност с изтекъл срок за валидност е представянето на удостоверение по чл. 263, ал.2 от ИК.

Удостоверение по чл.263, ал.2 от ИК се издава от дипломатическите или консулските представителства на Република България. Удостоверението се издава при изрично поискване от гражданина. Същото служи на избирателя за гласуване в СИК извън страната, когато срокът за валидност на документа му за самоличност е изтекъл и същият е подал заявление в дипломатическо или консулско представителство за издаване на нов документ за самоличност.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация