Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Дания, Копенхаген, Посолство на Република България

Списък с преводачи

 

1.Мила Стефанова (датски и английски език)

Преводач-секретар на Посолството

 

2.Васко Тошев (датски език)

тел. +45 26732060; [email protected] 

 

3.Тифани Димитрова (английски език)

тел. +45 52645497; [email protected]

 

4.Олга Димитрова (датски език)

[email protected]

 

Обява за набиране на правоспособни преводачи от датски/английски език към Консулската служба на Посолството на Р България в Копенхаген

 Граждани, които пребивават в Дания и притежават необходимата квалификация, могат да бъдат определени като правоспособни преводачи от датски/английски език към Консулската служба на Посолството на Република България в Копенхаген.

В списъка на преводачите към Посолството на Република България в Копенхаген могат да бъдат включвани само дееспособни физически лица, които са български граждани или чужденци, с право на постоянно пребиваване в Република България и притежават степен „владеене“ на съответния чужд език и на български език.

Необходими документи:

1.Молба в свободен текст до ръководителя на посолството;

  1. Копия от българските документи за самоличност на кандидата;
  2. Заверено копие от документи за завършено езиково образование и/или за вида и степента на придобитата езикова квалификация за всеки отделен чужд език (датски или английски), посочен като работен от конкретния преводач, в т.ч.:

а/ заверено копие на диплома за завършено висше образование по съответния език с общ успех от дипломата не по-нисък от добър 4.50;

б/ втора специалност по съответния език от завършено висше образование;

в/ заверено копие на диплома за завършено висше образование или следдипломна квалификация, за която при постъпването се изисква владеене на езика и завършена с диплома или дисертация на съответния език, с общ успех от дипломата не по-нисък от много добър 4.50;

г/ заверено копие на диплома за завършена езикова гимназия в България или училище в друга държава, с чийто език кандидатства преводачът, с успех не по-нисък от много добър 4.50;

д/ заверено копие на диплома за завършено висше образование по специалности, при които се полага държавен изпит по чужд език, ако оценката не е по-ниска от много добър 4.50;

е/ международно признат сертификат за степен на владеене на езика, както следва:

Датски език - международно признати сертификати, равняващи се на степен “владеене” на езика по общо европейската езикова рамка, отговарящи на ниво C2, което да е удостоверено по сътветния начин от издаващата администрация или компетентна местна институция;

Английски език – ESU 6,7, 8 & 9; Pitman – Higher Intermediate &Advanced; IELTS – 6,7,8 & 9] UCLES – CAE & CPE; UCLES RSA (CCSE) 3 & 4; Oxford-Higher & Diploma; ARELS-Higher; Trinity 10,11 & 12; LCCI SEFIC-Intermediate & Advanced, а също така приравнените към тях американски тестове.

Дипломите от чужди университети и училища се разглеждат само след легализация от МОН на Република България.

При представяне на документи от чужденец, освен степента на „владеене” на съответния език, от и на който ще извършва официални преводи, е необходимо да бъде представен и документ, удостоверяващ владеенето на български език.

При евентуално вписване на преводача в списъка на правоспособните преводачи към Посолството на Република България в Копенхаген той/тя трябва да представи:  

- Нотариално заверена декларация по чл. 290, ал. 2, от НК, с която преводачът декларира, че отговаря за достоверността на извършените от него преводи и други книжа.

- Спесимен от подписа си, който ще полага върху преведените документи.

- Образец на бланка, която преводачът ще използва при извършване на преводите

За повече информация: тел. +45 39630003 и ел. адрес [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация