Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Дания, Копенхаген, Посолство на Република България

Списък с преводачи

Списък на правоспособните преводачи от датски/английски език към Консулската служба на посолството на Република България в Копенхаген, Дания

 

 1. Олга Димитрова (датски и английски език)

тел. +45 31 89 88 84, [email protected]

 

 1. Габриела Георгиева (датски език)

 тел. +45 41 59 78 49, [email protected]

 

 1. Васко Тошев (датски език)

тел. +45 26 73 20 60; [email protected]

 

 1. Тифани Димитрова (английски език)

тел. +45 52 64 54 97; [email protected]

 

Обява за набиране на правоспособни преводачи от датски/английски език към Консулската служба на Посолството на Република България в Копенхаген

Граждани, които пребивават в Дания и притежават необходимата квалификация, могат да бъдат определени като правоспособни преводачи от датски/английски език към Консулската служба на Посолството на Република България в Копенхаген.

В списъка на преводачите към Посолството на Република България в Копенхаген могат да бъдат включвани само дееспособни физически лица, които са български граждани или чужденци с право на постоянно пребиваване в Република България и притежават степен „владеене“ на съответния чужд език и на български език.

Необходими документи:

 1. Молба в свободен текст до ръководителя на посолството;
 2. Копия от българските документи за самоличност на кандидата;
 3. Заверено копие от документи за завършено езиково образование и/или за вида и степента на придобитата езикова квалификация за всеки отделен чужд език (датски или английски), посочен като работен от конкретния преводач, в т.ч.:
 • заверено копие на диплома за завършено в Република България или чужбина висше филологическо образование с минимална степен „бакалавър“ за съответния чужд език, както и за втора филологическа специалност, ако средният успех от дипломата не по-нисък от мн. добър 4.50;
 • заверено копие на диплома или друг аналогичен документ за завършено висше образование на съответния език в чуждестранно висше учебно заведение;
 • заверено копие на диплома за завършено висше в Република България или чужбина висше образование по специалности, при които се полага държавен изпит по чужд език, ако оценката не е по-ниска от много добър 4.50;
 • заверено копие на диплома за завършена езикова гимназия в Република България с хорариум за изучавания език не по-малък от 800 учебни часа;
 • заверено копие на документ за завършено средно образование в чужбина или училище на чужда държава на територията на Република България – за чуждия език, на който е водено обучението през последните три години преди дипломирането;
 • документ за завършена в чужбина магистратура или специализация на съответния чужд език със срок на редовно обучение не по-малък от една година;
 • сертификат за успешно положен в Република България или в чужбина изпит за владеене на съответния език за ниво C1 или C2 на Европейската езикова рамка или съответстващите референтни нива на международни системи за проверка на чуждоезиковите знания;
 • международно признат сертификат за степен на владеене на езика, както следва:

Датски език - международно признат сертификат, равняващ се на степен “владеене” по общоевропейската езикова рамка, отговаря на ниво C1 или C2, което да е удостоверено по съответния начин от издаващата администрация или компетентна местна институция;

Английски език – TOEFL; ESU 6,7, 8 & 9; Pitman – Higher Intermediate &Advanced; IELTS – 6,7,8 & 9; UCLES – CAE & CPE; UCLES RSA (CCSE) 3 & 4; Oxford-Higher & Diploma; ARELS-Higher; Trinity 10,11 & 12; LCCI SEFIC-Intermediate & Advanced, а също така приравнените към тях американски тестове.

Дипломите от чужди университети и училища се разглеждат само след легализация от МОН на Република България.

При представяне на документи от чужденец, освен степента на „владеене” на съответния език, от и на който ще извършва официални преводи, е необходимо да бъде представен и документ, удостоверяващ владеенето на български език.

При евентуално вписване на преводача в списъка на правоспособните преводачи към Посолството на Република България в Копенхаген той/тя трябва да представи:  

- Нотариално заверена декларация по чл. 290, ал. 2, от НК, с която преводачът декларира, че отговаря за достоверността на извършените от него преводи и други книжа.

- Спесимен от подписа си, който ще полага върху преведените документи.

- Образец на бланка, която преводачът ще използва при извършване на преводите.

За повече информация: тел. +45 39630003 и ел. адрес [email protected].

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация