Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

САЩ, Чикаго, Генерално консулство на Република България

Процедура за набиране на правоспособни преводачи

На основание чл. 2 и чл. 2а, ал. 2 и ал. 4 от Правилникa за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, посолството и генералните консулства на Р България във Вашингтон започват процедура за набиране на правоспособни преводачи за писмени и устни преводачески услуги от и на български и английски езици. Подборът има за цел да осигури надеждни, качествени и навременни преводачески услуги за всички граждани, които имат нужда от писмен или устен превод от и на български и английски език.

Одобрените кандидати ще влязат в постоянен публичен списък (roster) за ползване при необходимост от дипломатическите представителства и от граждани в САЩ, като с всеки одобрен преводач ще се сключва споразумение за оказване на преводачески услуги.

След съставянето и оповестяването на списъка, консулските служби на територията на САЩ ще заверяват единствено преводи и подписи на сключилите съответни споразумения преводачи от този списък.
Споразуменията за извършване на преводачески услуги ще бъдат със срок на валидност от една година, с възможност за подновяване, и ще включват ценовите тарифи за различните видове превод, по които преводачите ще таксуват гражданите. Споразуменията ще съдържат условие за предсрочно прекратяване при постъпили оплаквания от качеството и коректността на предлаганите услуги.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Етапи на процедурата:

Процедурата е отворена, без крайна дата, с оглед осигуряване на максимален брой участници

 • Документи се приемат от 10 декември 2011 г.
 • Събеседването с кандидати ще започне от 5 януари 2012 г.
 • Подписването на споразумения ще започне от15 януари 2012 г.

Начин на кандидатстване:

В електронен или хартиен вариант на следните адреси:  

ПОСОЛСТВО – ВАШИНГТОН
[email protected];
Embassy of Bulgaria
1621 22nd St. NW,
Washington, DC 20008

ГК - ЧИКАГО
[email protected];
Consulate General of Bulgaria
737 N Michigan Ave, suite 2105
Chicago, IL 60611

ГК – НЮ ЙОРК
[email protected]
Consulate General of Bulgaria
121 East 62nd Street,
New York, NY 10065

ГК – ЛОС АНДЖЕЛИС
[email protected]
Consulate General of Bulgaria
11766 Wilshire Blvd., Suite 440
Los Angeles, CA 90025

Документи за кандидатстване:

 • Автобиография, в която да са посочени областите на специализация на преводача;
 • Копие на диплома за завършено средно образование в Република България с оценка не по-ниска от 4.50 – при събеседване се представя оригиналът;
 • Копие от диплома за завършено висше образование, като специалността „английска филология” е с предимство – при събеседване се представя оригиналът;
 • Документи за стажове, професионален опит и езикови квалификации;
 • Документи за членство в местни асоциации на преводачите;
 • Точен адрес и кратко описание на работното място (местоположение и достъп, наличие на реклами и др.);
 • Удостоверение от ФБР за чисто съдебно и следствено досие;
 • Тарифа за преводачески услуги;
 • Препоръки.

Основни критерии за подбор:

 • езикова квалификация;
 • образование;
 • опит и атестации;
 • местоположение на работното място спрямо разпределението на българската общност;
 • тарифа за преводаческите услуги;
 • препоръки.

Списък с кандидатите, подали документи за конкурса, както и списък с одобрените кандидати ще бъдат публикувани на сайтовете на дипломатическите представителства, както и в местните български медии.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация