Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Русия, Москва, Посолство на Република България

Свидетелство за съдимост

Издаване на свидетелство за съдимост от консулската служба

Всеки български гражданин, пребиваващ временно или постоянно на територията на Руската федерация може да подаде молба и да получи свидетелство за съдимост чрез консулския отдел при Посолството на Република България в Москва.Вашите документи ще бъдат изпратени по електронен път до Централно бюро „Съдимост” при Министерство на правосъдието.

Необходими документи

  1. Заявление по образец
  2. Документ за самоличност (лична карта или паспорт) и копие на документа за самоличност;
  3. Удостоверение за раждане – оригинал/дубликат;
  4. Декларация за идентичност на имената на лице с различни имена - при промяна на име.

Лица, които могат да подадат заявление за издаване на свидетелство за съдимост

  • Лично самото лице, за което се отнася свидетелството за съдимост;
  • Наследник– като представи и удостоверение за наследници, в случай че се иска свидетелство за починал роднина;
  • Упълномощено лице– като представи и изрично нотариално заверено пълномощно.

Срок на извършване на услугата

Централно бюро „Съдимост” при Министерство на правосъдието издава електронно подписани свидетелства за съдимост, които Вие може да получите заверени в консулската служба при Посолството на Република България в Москва в 3-дневен срок след деня на заявяването им.

Срок на валидност на свидетелството за съдимост

Свидетелството за съдимост важи за срок от 6 месеца от датата на издаването му.

Цена на консулската услуга

За издаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието на Република България: 13 EUR

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация