Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Австрия, Виена, Постоянно представителство на Република България

За нас

 

Постоянното представителство на Република България към ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена работи за изпълнението на външнополитически цели и задачи, свързани със сигурността и стабилността в европейски и регионален аспект, като осигурява пълноценно участие, изпълнение на ангажиментите и отстояване на интересите на България в международните организации и режими, към които е акредитирано: Служба на ООН по наркотици и престъпност, Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, Международна агенция за атомна енергия,  Подготвителна комисия на Организацията по Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити, Организация на ООН за индустриално развитие, Комисия на ООН по международно търговско право, Служба на ООН по космическото пространство, Международна академия за противодействие на корупцията, Съвместна консултативна група по Договора за обикновените въоръжени сили в Европа, Консултативната комисия по Договора „Открито небе”, Агенция на ЕС за основните права,  Васенаарска договореност, Група на ядрените доставчици,  Комитет „Цангер” и Хагски кодекс за поведение срещу разпространението на балистични ракети.

 

Участието на страната ни в ОССЕ се основава на принципите на Заключителния акт от Хелзинки на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, на договореностите от Парижката харта за сигурност в Европа, както и на всички документи, приети с консенсус от държавите участнички в ОССЕ. Съвместно с партньорите ни от ЕС и НАТО, постоянното представителство работи за прилагане и доразвиване на ангажиментите на страните участнички в ОССЕ с разбирането, че сигурността е неделима във всичките й измерения. Трите основни измерения в работата на ОССЕ: политико-военно, права на човека/ върховенство на закона и икономическо/екологично – се развиват в единство с цел максимално използване потенциала на организацията за сигурността на Европа и прилежащите й региони, които са в историческия и географския обхват на ОССЕ. Приоритет за България е укрепването на сигурността с основен инструмент полевите мисии на ОССЕ. Всички мисии имат своята ключова роля, включително разположените в приоритетни за България държави, като шестте страни от Западните Балкани, в някои стран от Източното партньорство и в Централна Азия.  Незаменима е и ролята на мисии, като Специалната наблюдателна мисия в Украйна и други, които са в конфликтни райони със сериозни предизвикателства, в условия на присъствие на чужди войски без съгласието на приемащата държава. Разработването на механизми и изграждането на капацитет за посрещане на транснационалните предизвикателства към сигурността, свързани с тероризма, организираната престъпност, незаконната миграция, киберзаплахите, разпространението на оръжия за масово унищожение и незаконния трафик на хора, наркотици и малки оръжия, са също част от приоритетните дейности на ОССЕ.

 

В организациите в системата на ООН, в МААЕ, ДВЗЯО и някои други организации и режими на контрол на оръжията, акцентът е върху въпросите на ядрената сигурност и безопасност, неразпространението на ядреното оръжие, борбата с тероризма и транснационалната организирана престъпност, корупцията, трафика на хора, наркотици и други дейности, заплаха за сигурността. Мисията подпомага участието на България и нейните отговорни правителствени институции в сътрудничеството със Службата на ООН по наркотиците и престъпността, като и във всички организации и режими за контрол на оръжията, а също и все по-нарастващия риск от киберпрестъпността. Със своята дейност постоянното представителство във Виена полага усилия да защитава и издига престижа, ролята и видимостта на България. Ключов стратегически приоритет остава насърчаването на зелената индустрия с цел опазване на околнатата среда, намаляване на вредните емисии и отражението им върху екологичната сигурност, както и постигане на енергийна сигурност чрез диверсификация на източниците и предоставяне на свободни енергийни услуги, удвояване на ръста на подобрение на енергийната ефективност и на дела на възобновяемата енергия в глобалната енергийна съвкупност до 2030 година.

 

Дипломатите в Постоянното представителство във Виена следят дейността на тези организации и формати, като участват в заседанията на работните им органи, в консултации, форуми и координационни срещи с партньорите от ЕС и НАТО, в различни други формати; представят и отстояват интересите на България в тясна координация с МВнР и другите компетентни институции. Те изготвят информационни аналитични материали в подкрепа на процеса на взимане на решения в столицата и оказват съдействие на всички нива на държавното управление по осигуряване на изпълнението на международните ангажименти на България и участието им в дейността на международните организации във Виена.

 

 

 

Емилия Кралева, посланик
Постоянен представител на Република България
към Организацията на обединените нации /ООН/,
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/
и международните организации във Виена, Австрия

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация