Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Китай, Пекин, Посолство на Република България

Шенгенска виза за участие в културно/спортно мероприятие

ШЕНГЕНСКА ВИЗА ЗА УЧАСТИЕ В КУЛТУРНО/СПОРТНО МЕРОПРИЯТИЕ

 

Списък на  документи, които трябва да бъдат представени от кандидатите, пътуващи с цел участие в културно/спортно мероприятие:

 • Формуляр за кандидатстване

Попълнен формуляр за кандидатстване, подписан от пътуващия

 • Паспорт

Паспортът трябва да е валиден най-малко 3 месеца след планираната дата на отпътуване и трябва да има поне две празни страници.

 • Снимка

1 актуална (направена през последните 6 месеца) снимка с паспортен размер на бял фон.

 • Медицинска застраховка при пътуване

Доказателство за медицинска застраховка за пътуване, валидна на цялата територия на държавите-членки и покриваща целия период на заявения престой. Застраховката покрива амбулаторни, болнични и репатриращи разходи поради заболяване или смърт със застрахователна сума не по-малка от 30 000 евро.

 • Доказателство за настаняване: за целия период на планирания престой.
 • Китайски граждани: копие на всички страници на "Hukou" (без превод).
 • Доказателство за платежоспособност на кандидата: банкови извлечения от последните 3 месеца; без депозитна сметка.
 • За работещи:

- заверено копие от лиценза за дейност на фирмата работодател

- писмо от работодателя (на английски или на китайски с превод на английски) на официална бланка на фирмата с печат, подпис, дата и ясно упоменаване на:

- адрес, телефон и факс на фирмата работодател

- името и длъжността във фирмата работодател на приподписващия служител

-  име на кандидата, длъжност, заплата и трудов стаж

- одобрение за отпуск или отсъствие

 

 • Непълнолетни (под 18 години): ученическа карта и оригинално писмо от училището, в което се посочва:

- пълен адрес, телефон на училището

- разрешение за отсъствие

- име и длъжност на лицето, което дава разрешението.

- нотариално удостоверение за семейна връзка или доказателство за настойничество, легализирано от Министерството на външните работи.

- когато непълнолетният пътува сам или само с единия родител: нотариално заверено разрешение за пътуване от двамата родители или законни настойници, легализирано от Министерството на външните работи, а когато не е в Китай, заверено от съответните органи на  държавата на пребиваване на законните настойници.

 

 • За пенсионирано лице: Доказателство за пенсия или друг редовен доход.
 • За безработни лица:
 • При сключен брак: документ за работа и доходи на съпруга и нотариално удостоверение за брак, легализирано от Министерството на външните работи.
 • Ако е неженен/разведен/вдовица/вдовец: Всяко друго доказателство за редовен доход.

 

 • Оригинално писмо-декларация от организатора на събитието от държавата на дестинация:

На официална бланка, като се споменава

 • цел и продължителност на престоя
 • подробна програма и маршрут
 • указание за разходите за обучение/спорт и субект, който ще ги плати
 • указание за настаняване през периода на планирания престой.

 

 • Оригинално писмо от китайската културна или спортна организация (писмото трябва да е на английски или на китайски и да има превод на английски)

На официална бланка с печат, отбелязващ:

- пълен адрес и контакти на организацията

- името и длъжността на приподписващия служител

- име, длъжност, заплата и години трудов стаж (само за професионалисти)

- потвърждение за участие

- организация, която ще плати разходите за пътуването

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация