Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Белгия, Брюксел, Постоянно представителство на Република България

Екип

СЪСТАВ НА МИСИЯТА

Румен Александров
Посланик, Постоянен представител

 

Иванка Ташева

Съветник, Заместник-постоянен представител

 

Ася Цветанова

Съветник, Представител в КОПС

 

Вяра Милева

Секретар

 

КООРДИНАЦИЯ КОРЕПЕР-II

Ася Трайчева
Първи секретар, Дипломат „Античи”, координация КОРЕПЕР-ІI

 

Огнян Карастаматов
Трети секретар, Заместник-дипломат „Античи”, координация КОРЕПЕР-ІI

 

Стефания Градинарова
Секретар-координатор КОРЕПЕР-II

 

Координация КОРЕПЕР-І
Десислава Стойкова
Първи секретар, Дипломат „Мертенс“, координация КОРЕПЕР-І

Дорита Златева
Секретар-координатор КОРЕПЕР-I

 

Обща координация КОРЕПЕР-ІІ/ КОРЕПЕР-І/ КОПС
Аделина Томова
втори секретар, обща координация КОРЕПЕР-I, КОРЕПЕР-II и КОПС, Правилник за персонала 

 

Информация и връзка с медиите

Димитър Япраков,

Съветник, връзки с медиите и обществеността, Комуникационна стратегия

 

Европейски парламент

Юлиан Якимов
Пълномощен министър, Връзки с Европейския парламент, Конференция за бъдещето на Европа, Работна група „Общи въпроси“

 

Правни и институционални въпроси
Анна Попова 
Първи секретар, юридически и институционални въпроси, прилагане на законодателството на ЕС, нарушения на правото на ЕС, върховенство на закона, качество на преводите

Мила Петрович
Съветник, разширяване, Механизъм за сътрудничество и проверка за България и Румъния, Механизъм на ЕС за бежанците в Турция

Георги Минков
Трети секретар, международно публично право, Съд на ЕС, морско право, противодействие на хибридни заплахи

Антоанета Димитрова
Първи секретар, преговори за излизане на Обединеното кралство от ЕС (Брекзит)

 

Протокол, административни и финансови въпроси
Методи Герасимов
Аташе, завеждащ служба Протокол


Елена Якимова
Координатор-протокол


Ренета Здравкова
Завеждащ финансово-административна служба, административни и финансови въпроси


Надя Даскалова
Администратор – настаняване, акредитации, преводач

 

Дориан Тодоров
Администратор, Рецепционист

 

Обща външна политика и политика за сигурност / Сътрудничество за развитие / Координация КОПС
Димитър Станчев
Съветник, дипломат „Николаидис“, координация КОПС


Бойко Вълчев
Секретар-координатор КОПС


Георги Георгиев
Съветник, Африка и Трансатлантически отношения


Стилиан Минков
Втори секретар, Азия и Океания, АСЕМ, АСЕАН


Калина Чолакова
Трети секретар, Източна Европа и Централна Азия, Източно партньорство, ОССЕ,  ЧИС, Черноморска синергия


Йордан Топчийски
Трети секретар, граждански аспекти на управлението на кризи, стратегия за морска сигурност на ЕС


Яна Михайлова-Пейчева
Трети секретар, сътрудничество за развитие, Дневен ред за устойчиво развитие 2030, хуманитарна и продоволствена помощ, Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (NDICI), въпроси на ООН

 

Цветомира Георгиева
Трети секретар, Машрек и Магреб, Близкоизточен мирен процес, Съюз за Средиземноморието

 

Яница Стоева
Трети секретар, права на човека, Европейски фонд за демокрация, Съвет на Европа, въпроси на ООН, неразпространение и контрол на въоръженията


Йово Панчев
Трети секретар, Латинска Америка, Близък изток и Персийски залив


Юлиан Атанасов
Първи секретар, съветници по външни отношения - РЕЛЕКС, санкции, юридически и институционални въпроси


Веселин Николаев
Пълномощен министър, Западни Балкани, Съвет за регионално сътрудничество


Александър Стойков
Съветник, тероризъм - външни аспекти


Вицеадмирал Митко Петев
Военен представител в НАТО и ЕС, Военен комитет (EUМC)


Полк. Цветомир Нешевски
Заместник-военен представител в ЕС, Военен комитет (EUМC), обща координация и организация по военните аспекти на ОПСО


Благовест Иванов
Съветник, Политико-военна група (PMG), обща координация и организация по политико-военните аспекти на ОПС


Подп. Милен Гегов
Военен комитет (EUМC), военни мисии и операции на ЕС, военни концепции и доктрини


Подп. Атанас Петров
Военен комитет (EUМC), военни учения на ЕС, военно обучение и подготовка, сили за бърз отговор, бойни групи на ЕС


Стефан Нейчев
Първи секретар, Политико-военна група (PMG), Европейска агенция по отбрана (EDA),  Постоянно структурирано сътрудничество на ЕС (PESCO), Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP), Европейски фонд за отбрана (EDF), Европейски колеж за сигурност и отбрана (ESDC)


Орлин Гергов
Първи секретар, Политико-военна група (PMG), Европейска агенция по отбрана (EDA), Сателитен център на ЕС (SatCen), сътрудничество ЕС-НАТО, противодействие на хибридни заплахи – аспекти по линия на отбраната

 

Търговска политика
Боян Натан
Пълномощен министър, ръководител на сектор “Търговка политика”, Комитет по търговската политика, стоки с двойна употреба, отношения със страните от ЕАСТ


Кирил Юруков
Втори секретар, КТП Услуги и инвестиции, КТП СТИС, подпомагащ и КТП, Комитет по инвестиционни споразумения, търговия с услуги и инвестиции, експортни кредити, Световна търговска организация, двустранни и регионални търговски въпроси


Иван Райчев
Съветник, Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, търговия и развитие, Източна Европа и Централна Азия

 

Финансова, икономическа и парична политика, политика на сближаване
Яни Иванов
Съветник, ръководител на сектор “Икономически и финансови въпроси”, Икономически и финансов комитет, Икономически и паричен съюз, МВФ, Европейска инвестиционна банка, Многогодишна финансова рамка, координация на въпросите на държавните помощи

 

Поля Филипова
Съветник, финансови услуги, банково дело, мерки срещу пране на пари и финансиране на тероризма


Павел Манченко
Съветник, митнически въпроси, Митнически съюз


Тодор Вълчев
Първи секретар, финансови услуги, финансови инструменти, ценни книжа и финансови пазари, Съюз на капиталовите пазари, застраховане и пенсионно осигуряване


Даниела Ватрачки
Втори секретар, бюджет на ЕС, Многогодишна финансова рамка, собствени ресурси, Европейска сметна палата


Татяна Колева
Първи секретар, данъчна политика, ДДС и акцизи, дружествено право


Кристина Кръстева

Съветник,  макрорегионални стратегии, структурни мерки, крайно отдалечени райони, териториално сътрудничество, Дунавска стратегия, регионално развитие, Комитет на регионите

 

Ирена Николова
Съветник, структурни мерки, законодателство в областта на политиката за сближаване, европейско териториално сътрудничество, Европейските структурни и инвестиционни фондове, Европейски социален фонд, Европейска сметна палата

 

Правосъдие и вътрешни работи
Петър Рашков
Пълномощен министър, ръководител на сектор “Правосъдие”, полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси


Георги Рупчев
Пълномощен министър, наказателно-правни въпроси, Европейска съдебна мрежа по наказателни дела,  съдебна реформа, върховенство на закона


Биляна Белякова
Съветник, гражданскоправни въпроси, електронно право, защита на данните, граждански и търговски дела, върховенство на закона, съдебна реформа


Ирина Кузманова
Втори секретар, гражданскоправни и наказателноправни въпроси, дружествено право, граждански и търговски дела


Анелия Иванчева

Пълномощен министър, ръководител сектор „Вътрешни работи“, външни аспекти на миграцията, фалшиви документи, наркотици, граничен контрол, външни отношения в областта на правосъдието и вътрешните работи

 

Велизар Жулев
Втори секретар, борба с измами, убежище и миграция, Комитети по реадмисия

 

Димана Дойнова
Втори секретар, сътрудничество в областта на вътрешната сигурност, полицейско сътрудничество, борба с тероризъм, обмен на информация и защита на данните, върховенство на закона, борба с организираната престъпност

 

Ива Захариева

Първи секретар, Пакт по миграция и убежище; Сътрудничество в Шенген; Стратегически комитет за имиграция, граници и убежище (SCIFA)

 

Иван Димов

Трети секретар, Пакт по миграция и убежище, сътрудничество в Шенген

 

Наталия Коликова (акредитирана към Делегацията на РБ към НАТО)
Съветник, координация по линия на въпросите за противодействие на тероризма


Стефан Делчев (акредитиран към Делегацията на РБ към НАТО)
Втори секретар, гражданска защита и реакция при кризи 


Бирсен Карабаджакова
Съветник, консулски и визови въпроси


Станислав Марков
Съветник, служител по сигурността на информацията, Комитет по сигурността към ЕСВД (SC - EEAS)

 

Конкурентоспособност (Вътрешен пазар, промишленост и космическо пространство)

Калин Томов

Съветник, ръководител сектор „Конкурентоспособност“ – вътрешен пазар, конкурентоспособност и растеж, храни, защита на потребителите, промишленост, единен цифров портал

 

Илияна Атанасова

Съветник, Конкурентоспособност и растеж – по-добро регулиране, техническа хармонизация, космическо пространство, статистика

 

Велин Едров

Първи секретар, Интелектуална собственост – патенти, промишлен дизайн, търговски марки, прилагане, ЕПВ, СЕСИС

 

Селско стопанство и рибарство

Снежана Благоева,

Пълномощен министър, Специален комитет по селско стопанство, ръководител на сектор "Земеделие и рибарство", Обща селскостопанска политика 

                                                              
Зефира Ескидарова
Съветник, Специален комитет по селско стопанство, горско стопанство, земеделска статистика, хоризонтални селскостопански въпроси

 

Георги Ралчев
Първи секретар, вътрешна и външна политика в областта на рибарството, комитети в областта на рибарството

Георги Агов

Съветник, ветеринарни въпроси - здравеопазване на животните и хуманно отношение към животните

 

д-р Антоанета Гинова
Втори секретар, фитосанитарни въпроси, качество на храните, пестициди


Петър Вълчев
Втори секретар, контрол и одити на селскостопанските фондове, процедури за проучване/помирение, развитие на селските райони

 

Транспорт, телекомуникации и енергетика

Ваня Димитрова

Съветник, ръководител сектор „Транспорт и Телекомуникации“ – въздушен транспорт, авиационна безопасност, авиационна сигурност, Единно европейско небе

 

Стефан Станчев

Съветник, Морски транспорт - вътрешни водни пътища, морска политика и морска безопасност

 

Мирослава Борисова

Първи секретар, Сухопътен транспорт – железопътен и автомобилен транспорт

 

Даниел Шекерлетов

Трети секретар, Транспорт – интермодални въпроси и мрежи

 

Калина Димитрова

Първи секретар, Телекомуникации и информационно общество – пощенски услуги

 

Динела Кайтазка

Трети секретар, Киберсигурност

 

Цветослав Митев

Втори секретар, електронно управление

 

Полина Палиева

Съветник, ръководител сектор „Енергетика“ – конвенционална енергетика

 

Ивелина Иванова

Втори секретар, Атомни въпроси – ядрена безопасност

 

Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси

Тодор Кръстев

Съветник, ръководител сектор „Заетост и социална политика“ – заетост, социална закрила и социално включване

 

Михаил Илиев

Втори секретар, социална политика, трудова миграция и интеграция

 

Златимира Добрева

Първи секретар, Здравеопазване, лекарствени продукти и медицински изделия

 

Околна среда
Детелина Пейчева
Съветник, управление на водите, хоризонтални и глобални въпроси, свързани с околната среда


Радослав Лозанов
Втори секретар, изменение на климата

 

Образование, младеж, култура, спорт
Невена Иванова
Втори секретар, образование, Комитет по образование

 

Юмер Коджаюмер

Трети секретар, научни изследвания и иновации


Георги Чапов
Втори  секретар, младеж и спорт

Живка Хаския
Първи секретар, култура, аудиовизия, интелектуална собственост

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация