Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Виетнам, Ханой, Посолство на Република България

Посланик Петкова подписа споразумение за изпълнение на проект, финансиран по линия на българската Официална помощ за развитие

21 Декември 2021 Новини

В Ханой се състоя церемония по подписване на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерството на външните работи на България и VinaCapital Foundation (VCF) за изпълнение на проект, финансиран по линия на българската Официална помощ за развитие, на тема: „Да оцелееш, за да се развиваш“ (“Survive to Thrive”) на 20 декември 2021 г.

 За Министерство на външните работи положи подпис посланик Маринела Петкова. От страна на бенефициента споразумението подписа изпълнителният директор на VCF Рад Кивет. Участваха представители на Народния комитет на провинция Лай Чау, Департамента по здравеопазването на провинция Лай Чау, на бенефициента VCF, както и журналисти.

Проектът е на стойност близо 68 хил. лева, от които 92%, или 62,5 хил. лева са финансирани по линия на българската официална помощ за развитие. Той цели намаляване на смъртността при новородените в отдалечената северозападна провинция Лай Чау чрез закупуване и доставяне на медицинско оборудване за отделения за интензивно лечение на новородени в две болници, както и обучение на медицинския персонал за боравене с апаратурата. В рамките на първите три месеца от подписването на споразумението ще бъдат доставени 16 апарата, 2 апарата за постоянно позитивно налягане в дихателните пътища, 2 апарата фототерапия за жълтеница при новородени, 2 пулсови оксиметъра, 2 инкубатора за новородени, 2 комплекта за интубация, 4 инжекционни помпи и 4 инфузионни помпи. Проектът предвижда също така едногодишен мониторинг и анализ на резултатите от осигуреното чрез дарената апаратура лечение и грижи.

Лай Чау е една от най-слабо населените и най-слабо развитата провинция на Виетнам с предимно селско малцинствено население - 85% от общото население са малцинствени групи. Провинцията е с най-висок коефициент на детска смъртност във Виетнам – 39.6 смъртни случая на 1000 живородени, поради което изпълнението на проекта е от най-висока социална и обществена значимост и ще спомогне за комплексно подобряване на здравеопазването и качеството на живот на целевите групи.

В своето слово посланик Маринела Петкова представи Българската официалната помощ за развитие като неразделна част на външната политика и ангажиментите на България за изпълнение Целите на устойчивото развитие на ООН. Изтъкна, че Виетнам е приоритетен партньор от самото начало на програмата, въз основа на дългогодишните отношения на приятелство, доверие и взаимна помощ между двете държави. Сподели, че през последните години българската страна работи за разширяване на географския обхват във Виетнам към по-изостанали селски региони в подкрепа на политиките на виетнамското правителство за приобщаващо развитие на социално уязвими групи, овластяване на жените, подобряване на достъпа до качествено здравеопазване и образование, както и създаване на устойчиви бизнес възможности.

Българският посланик посочи, че проектът „Да оцелееш, за да се развиваш“ е бил избран за финансиране сред 37 силно конкурентни и добре разработени проектни предложения от цял Виетнам, при отчитане на неговия измерим пряк принос за подобряване на здравните грижи за новородени в провинция Лай Чау. Посланик Петкова открои комплексния подход на осъществяване на проекта, предвиждащ ангажирано сътрудничество с местните власти и здравни специалисти, и изрази увереност в неговия дългосрочен успех с оглед предвидените обхватни дейности - набавяне на животоспасяващо оборудване, предвиденото обучение на болничния персонал за ефективната му експлоатация и обобщаване и анализ на измеримите резултати.

Посланик Петкова обърна внимание, че за България е от изключителна важност, че проектът подпомага и е съобразен с националните цели и политики на Виетнам за подобряване на майчиното и детско здраве. Коментира впечатляващия темп на социално-икономическо развитие на Виетнам и стоящите пред страната нови задачи за осигуряване на приобщаващ растеж, който да гарантира споделен просперитет за всички. В този смисъл открои както измеримия пряк принос на проекта за подобряване на здравните грижи за новородени в провинция Лай Чау и за намаляване на детската смъртност, така и значението му за всеобхватно повишаване на качеството на живот и благосъстоянието на жените, момичетата и семействата от местните общности.

Изпълнителният директор на VCF Рад Кивет изрази признателност за осигурената от Министерството на външните работи на България чрез ОПР безвъзмездна помощ за осигуряване на достъпа до качествено здравеопазване за уязвими малцинствени общности в провинция Лай Чау и изтъкна, че за VCF ще бъде чест да си партнира с посолството на България в Ханой за осъществяване на проекта „Да оцелееш, за да се развиваш“. Посочи, че този проект попада в рамките на стартиралата през 2009 г. едноименна програма на VCF, целяща подобряване на здравните грижи за новородени в отдалечените региони на Виетнам. Сподели, че VCF работи в тясно сътрудничество с виетнамските власти, като конкретно по линия на програмата „Да оцелееш, за да се развиваш“ са осигурени 293 апарата за новородени, благодарение на които над 120 хил. новородени са получили адекватно лечение. Изтъкна, че подобно оборудване често се явява животоспасяващо и приведе пример от проучване на Виетнамската национална детска болница, което показва, че наличието апарати за постоянно позитивно налягане в дихателните пътища – каквито ще бъдат осигурени за две болници благодарение на българката ОПР – може да намали детската смъртност със 75% при проява на респираторни проблеми в първите 24 часа след раждане.

Изпълнението на проекта ще допринесе за утвърждаване на България като желан и надежден партньор за развитие във Виетнам и ще надгради резултатите от вече изпълнен проект за закупуване и доставка на медицинска апаратура за детска градина в гр. Ханой през 2020 г. Към 2021 г. във Виетнам са реализирани, или са в процес на осъществяване пет проекта по официалната помощ за развитие в области като: качествено образование и подобряване на образователните инструменти, енергийна ефективност, подкрепа за безопасна и здравословна училищна среда, устойчиво земеделие и овластяване на жените. Със сключването на настоящото споразумение продължава тенденцията съвместните проекти да обхващат региони извън столицата Ханой в провинции в северните и централните области на Виетнам.

Допълнителни снимки

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация