Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Гърция, Атина, Посолство на Република България

Провеждане на изнесени консулски дни на остров Крит

22 Март 2024 Новини

Посолството на Република България в Атина организира провеждането на поредни изнесени консулски дни на остров Крит с цел да обслужи българските граждани, временно или постоянно пребиваващи на острова и да ги облекчи при подаване на заявления за нови и получаване на вече издадени документи за самоличност.

Служителите на Посолството ще работят с български граждани на 19, 20 и 21 април 2024 г. в помещение, предоставено ни безвъзмездно от кметството на град Ираклио, на следния адрес: ул. Андрогео № 2, Зала „Маноли Карелли“ (бивша зала „Андрогео“, Ираклио, ПК 712 02.

Приемното време за граждани в посочените дни ще бъде от 09.00 ч. до 18.00 ч. с един час обедна почивка от 13.00 до 14.00 ч.

В залата и прилежащите й части ще бъдат допускани единствено граждани, които са записани в списъците, техни законни настойници, попечители или асистенти. Български граждани, които не са включени в списъците, ще бъдат обслужвани при наличие на възможност в рамките на горепосоченото приемно време.

Предвид наложилата се промяна в първоначално предвидените дати за провеждане на консулски дни от 29 до 31 март 2024 г. и създадената за тях организация за записване през електронната страница на МВнР (www.consulatebg.eu) информираме, че записалите се български граждани няма да се нуждаят от повторна регистрация в списъците. За провеждане на консулските дни в периода 19, 20 и 21 април 2024 г. ще бъде използвана вече създадената регистрация съответно за 29, 30 и 31 март 2024 г. Незаетите до 29, 30 и 31 март места в списъците ще могат да бъдат попълнени след 31 март със записване през телефонната централа на Посолството.

            За улеснение при подготовката на документите за консулски услуги, българските граждани следва да изпълнят следните нормативни изисквания:

Българските граждани, кандидатстващи за нови или подмяна на стари български документи за самоличност, е необходимо:

-           Предварително да попълнят „Заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин“.

-          „Заявлението“ може да бъде изтеглено и разпечатано на следния адрес https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider56/default-document-library/b806dffe-bg_zayavleniepdfe57bbc9304c74a0ea9d36cc81ece6891.pdf за предварително попълване на ръка или попълнено електронно и разпечатано (без приключване на процедурата по запазване на час) на адрес https://www.consulatebg.eu/apply

-          „Заявлението“ следва да се попълни четливо на ръка, на машина или онлайн, но не се подписва.

-          Полагането на подписа се извършва само пред командированите служители на Консулската служба на Посолството в Атина.

-          Препоръчително е апликантите да носят една снимка паспортен формат. Същото се налага поради зачестили проблеми със снимките, правени на място и последващ отказ по заявленията за български лични документи.

-          При подаване на документи е необходимо да се носят предварително направени фотокопия на всички документи, които се представят – лични карти, паспорти, актове за раждане, актове за брак, уверение /βεβαίωση/ от полицията за изгубени, откраднати, унищожени лични документи.

-          При изгубени, откраднати, унищожени лични документи предварително се попълва декларация по чл.17, ал. 1 от ПИБЛД. Подписът се полага пред служителя на „Консулска служба“. Декларацията може да се изтегли от следния линк https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider56/default-document-library/01bd20b0-deklaracia_17_pibld20141217pdf4f8cfdf57d9745988da59f15c47dd5dd.pdf

За настоящите и бъдещи консулски дни, Посолството е осигурило възможност за заплащане на извършваните услуги с банкова карта през ПОС терминал. Гражданите, които не притежават банкови карти следва предварително да внесат по банков път на сметка на Посолството таксите за исканите услуги:     

            Лична карта:         

         -   първа лична карта на дете между 14 и 16 години – 20 евро

         -   лична карта на лица от 16 до 18 години – 27 евро

          -  лична карта на лица от 18 до 58 години – 30 евро

           -  лична карта на лица от 58 до 70 години – 26 евро

           - лична карта на лица над 70 години – 20 евро

 

            Паспорт:

          -  първи паспорт на дете до 14  - 26 евро

           - следващ паспорт на дете до 14 години – 31 евро

         -   паспорт на лица от 14 до 58 години – 41 евро​

         - паспорт на лица от 58 до 70 години – 31 евро

          -  паспорт на лица над 70 години – 26 евро

 

БАНКОВА СМЕТКА:

NATIONAL BANK OF GREECE

IBAN: GR79 0110 6140 0000 6140 0517 720

SWIFT (BIC): ETHNGRAA

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

 

-          При необосновано просрочени, унищожени или изгубени документи за самоличност се налагат глоби. Единствените лица, имащи право да налагат и определят глобите, са командированите на място служители на Консулската служба на Посолството.

-          При липса на каквито и да е документи за самоличност лицето представя оригинално удостоверение за раждане или декларация по чл. 578, ал.5 от ГПК от двама свидетели. Декларацията може да бъде изтеглена от следния линк https://www.mfa.bg/embassies/spain/3344 раздел „Формуляри свързани с лични документи.      

           При необходимост от допълнителна информация, моля свържете се с Консулската служба на Посолството на тел. 210 67 48 105.

 

Посолство на Република България в Атина   

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация