Publications on the topic of countering anti-Semitism

Стратегия на ЕС за борба с антисемитизма и подкрепа на еврейския живот (2021-2030)

КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ БЕЗ АНТИСЕМИТИЗЪМ Европейските евреи и еврейски общности допринасят за социалното, политическото, икономическото, научното и културното развитие на Европа вече повече от две хилядолетия и са неразделна част от идентичността на Европа. От Густав Малер до Зигмунд Фройд, Хана Аренд и Симон Вейл, евреите са обогатили културното, интелектуално и религиозно наследство на Европа.  Същевременно антисемитизмът присъства в Европа от векове под формата на експулсирания,...

Специално издание на PUBLIC POLICIES.bg, посветено на изучаването на паметта за Холокоста

Ключова тема в настоящия брой на списание PUBLIC POLICY.bg е тази за самите политики на паметта. Ако академичните програми не предлагат широкообхватни университетски курсове, свързани с Холокоста, тогава откъде адвокатите или бъдещите съдии научават за отричащите Холокоста, речта на омразата и различни проблеми на малцинствата? Как бъдещите журналисти, политици, държавни служители, полицаи и много други разбират не само настоящите разпоредби по въпроси като реч на омразата, фалшиви новини и...