Изложба „България и мозайките“

Изложба „България и мозайките“

Изложба „България и мозайките“

Изложбата „България и мозайките“ е реализирана от Фондация „Балканско наследство“ за Държавния културен институт към Министъра на външните работи на Република България през 2023 г. в сътрудничество с български музеи, нестопански организации и специалисти в областта на изкуствознанието и археологията. Изложбата има за цел да представи богатото и разнообразно мозаечно наследство в България чрез избрани детайли от антични, средновековни и съвременни мозайки и да разпали интереса на аудиторията към него. Освен това, тя представя и връзката на България с опазването, проучването и комуникацията на мозаечното наследство в Югоизточна Европа.

Мозайките, които Държавният културен институт има удоволствието да покаже чрез настоящата изложба, са създадени от различни култури през последните две хилядолетия. Най-многобройни са мозайките от Античността (ІІ – VІ в.) и ХХ в. – две епохи, в които това изкуство преживява разцвет и се създават забележителни негови образци на територията на съвременна България.

Изложбата се състои от два компонента: печатен и дигитален. Печатният включва 26 пана, като почти всяко от тях има кю-ар код, който води до уеб сайт, представляващ дигиталната част на изложбата. Сайтът съдържа страници с информация за представените обекти, тяхното местоположение на Гугъл карта, институциите/организациите, благодарение на които те са включени в изложбата и кратки научно-популярни текстове във връзка с историята, образците, проблемите и практиките за опазване на мозаечното изкуство в България и приноса на българските организации в тази посока. Дигиталният компонент на изложбата е разработен от фондация „Балканско наследство“ като допълнение към създадената за Държавния културен институт печатна мобилна изложба.

Всички фотографирани обекти, включени в изложбата, са разположени на обществени места по смисъла на българското законодателство. 

Благодарности на институциите и организациите, които предоставиха фотографии или достъп/съгласие за заснемане на обектите: Музей на мозайките - Девня, Регионален археологически музей - Пловдив, Общински институт „Старинен Пловдив“, Регионален исторически музей - Стара Загора, Национален археологически музей при Българска академия на науките, Светия Синод на Българската православна църква, Апелативен съд - София, НДК - конгресен център София ЕАД, Национален исторически музей, Фондация „Проект Бузлуджа“, Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Авторски екип, реализирал изложбата:
Концепция: Иван Василев
Дизайн на изложбата: Антон Чалъков, Иван Василев
Фотографии: Антон Чалъков, Александър Манев, Ерън Тайлър, Иван Василев, Миглена Райковска, Мишко Тутковски, Томе Филов, Цветан Четъшки
Автори на текстовете: Ваня Попова, Даниела Чулова-Маркова, Елена Кантарева-Дечева, Иван Василев, Люба Маноилова, Мария Камишева
Редактори: Иван Василев и Люба Маноилова
Дизайн на уеб страница: Антон Чалъков
Коректура на български: Боряна Даракчиева
Превод на английски: Борис Делирадев
Коректура на английски: Лиз Мешел, Рейчъл Харисън

Емблема на подова мозайка с изображение на Горгона Медуза от римски Марцианопол (съвременна Девня), II - III в., Музей на мозайките, гр. Девня, обл. Варна

Фрагмент от антична подова мозайка от сграда „Нарцис“ в Пловдив, III в., Регионален археологически музей - Пловдив

Детайл от подова мозайка на късноантичната сграда „Ирини“ във Филипопол (съвременен Пловдив), IV в., Общински институт „Старинен Пловдив“

Детайл от стенна интериорна мозайка „Историческият полет на родината“ в Национален исторически музей в София, 1979 г., автори Дечко Узунов и Григор Спиридонов

Детайл от стенна интериорна мозайка „Айнщайн“ от Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 1989 г., автор Тома Върбанов