Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Турция, Истанбул, Генерално консулство на Република България

Бизнес посещение

 1. Покана-декларация за бизнес-посещение, издадена от Търговско-промишлената палата.
 2. Комплект фирмени документи на канената фирма (регистрация на фирмата в търговската камара, копие от бюлетина на търговския регистър, данъчно удостоверение, спесимен от подпис)
 3. Мотивационни писма от канената и канещата фирма относно характера на бизнес-отношенията, изгответни на български, английски или турски език, с посочен адрес на пребиване и/или приложена хотелска резервация.
 4. Доказателства за наличието на трайни бизнес-отношения – сключени договори, митничеси документи, издадени фактури и др.
 5. Извлечение от банкова сметка за последните три месеца
 6. За служители – извлечение от социални осигуровки
 7. Извлечение от турски семеен регистър
 8. Попълнено заявление за издаване на виза
 9. Редовен документ за задгранично пътуване (срокът на валидност да изтича най-малко 3 месеца след изтичане валидността на визата, съдържа най-малко две празни страници; издаден е в рамките на предходните 10 години)
 10. Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи
 11. Паспортна снимка (3,5х4,5 см., цветна, заснета преди не повече от 6 месеца)
 12. Банков деконт за заплатена визова такса в размер от 60 евро в банка Garanti към сметката на ГК-Истанбул IBAN: TR06 0006 2000 3950 0009 0742 77
 13. Валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, която да покрива целия период на планиран престой с минимален размер на покритие 30 000 евро

При заявления за издаване на многократна виза се изискват допълнително документи, доказващи наличието на съвместна дейност (договори, фактури, митнически декларации и др.)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация