Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Проекти за подобряване на консулските и визовите услуги

Проект „Поддръжка и обновяване на програмното и техническо осигуряване за Националната визова информационна система и на визовата дейност в консулските служби на Република България”, финансиран от фонд „Вътрешна сигурност” на Европейския Съюз

Проект „Поддръжка и обновяване на програмното и техническо осигуряване на Националната визова информационна система (НВИС) и на визовата дейност в консулските служби на Р България" е финансиран в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) с per. № 812108-116/13.10.2015г. Проектът е на обща стойност 3 964 000.00 евро, със срок на изпълнение 51 месеца и ще приключи на 31.12.2019 г.

В хода на изпълнение на проекта има сключен договор с ДЗЗД „Ай Би Ес Индекс”, който изпълнява договор № 56/ОП-И/25.08.2016г. на стойност 3 999 600.00 лева ДДС, с предмет „Поддръжка и осъвременяване на техническото осигуряване и инфраструктурата на НВИС“. До момента по проекта е извършена доставка, инсталация и пускане в експлоатация на оборудване за осъвременяване на НВИС и одитен доклад от първоначален анализ на текущата инфраструктура на НВИС. Изпълнителят организира 5 обучения за 4 служители на НВЦ. Изпълнителят продължава работата си по договора относно oбезпечаване на непрекъснато и безпроблемно функциониране на Националната визова система в Основния и Резервния визов център и интерфейсите за връзка с ВИС на ЕС в режим 24/7 до 01. 2019 г.

Вторият изпълнител по проекта - ДЗЗД „ВИС 2020” изпълнява договор № 57/ОП-И/25.08.2016 г. на стойност 3 564 000.00 лева с ДДС с предмет „Надграждане и обновяване на НВИС и на визовата дейност в консулските служби”. Предмет на договора е надграждане на националната визова информационна система чрез разработване на уеб-базирано приложение, което ще се ползва от всички български граждани, от клиенти и доставчици на НВИС. Към момента е извършен Анализ на текущите бизнес процеси и Функционална и техническа спецификация. Изпълнителят извърши обучение на ключови клиенти на НВИС и приключва работа по фаза „Внедряване”, след което ще осигури гаранционна поддръжка за срок от 12 месеца от датата на приемане на осъвременената информационна система.

 

************

Министерство на Външните работи разработи през 2012 г. Национална многогодишна програма 2014-2020, във връзка с инструмента на Европейския Съюз за финансово подпомагане на външните граници и визите. Документът представя обща информация за работата на дирекция „Консулски отношения”, идентифицираните приоритетни цели и нуждите, както и индикативни дейности и индикатори за въздействие.

В продължение на Национална многогодишна програма 2014-2020, през 2015 г. дирекция „Консулски отношения” на МВнР финализира Инвестиционна програма, предложена за финансиране в рамките на фонд „Вътрешна сигурност", Инструмент за граници и визи 2015 – 2018 г. Инвестиционнатапрограма е включена в Националната програма на Р България по фонд „Вътрешна сигурност” 2014-2020.

Всяка календарна година операторът на фонд „Вътрешна сигурност", дирекция „Международни програми” на Министерството на вътрешните работи, одобрява Индикативна годишна работна програма (ИГРП).

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация