Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Процесуално представителство пред Съда на ЕС

12 Март 2019 Събития и дискусии

Отдел „Право на ЕС и процесуално представителство пред Съда на ЕС“ („ПЕСППСЕС“) в дирекция „Международно право и право на ЕС“ в Министерството на външните работи („МВнР“) е единствената структура, която осъществява процесуалното представителство на Република България пред Съда на Европейския съюз.

Структурата, осъществяваща процесуалното представителство пред Съда на Европейския съюз, е създадена през 2007 г. с Постановление № 85 на Министерския съвет от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (загл. изм. – ДВ, бр. 65 от 2010 г.) („ПМС № 85“). 

Отдел „ПЕСППСЕС“ осъществява правната защита на интересите на Република България пред Съда на Европейския съюз и предоставя експертиза по въпроси на правото на Европейския съюз от компетентността на МВнР. Дейността на отдела е уредена в чл. 41 от Устройствения правилник на Министерството на външните работи и членове 19-27 от ПМС № 85.

Дейността на отдела се извършва от правителствени процесуални агенти, които наред с началника на отдел представляват Република България по дела пред Съда на Европейския съюз, и експерти в областта на правото на Съюза.

Българското правителство е участвало и участва в дела пред Съда на Европейския съюз по следните производства:

·      производство по постановяване на преюдициално заключение

·      производство за установяване на неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Съюза

·      производство за отмяна на актове

·   производство за предоставяне на становище относно съвместимостта на предвидено международно споразумение с Договорите

·      производство по преразглеждане на решения на Общия съд

в множество области на правото на Съюза, като например:

·      данъчни въпроси

·      митнически въпроси

·      околна среда

·      обща селскостопанска политика

·      енергетика

·      конкуренция

·      недопускане на дискриминация

·      социални въпроси

·      осигурителни въпроси

·      имиграция

·      право на установяване

·      свободно движение на стоки

·      транспорт

·      закрила на базите данни

·      цифрово наземно радиотелевизионно разпръскване

·      ограничителни мерки

·      обществени поръчки

·      резервационни данни

·      обща търговска политика

·      съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси

·      съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси

·      колективно управление на авторското право

·      морско пространствено планиране

Адрес на електронна поща – PRJIEU@mfa.bg

 

Полезни Връзки

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

https://ec.europa.eu/commission/index_bg

https://www.consilium.europa.eu/bg/council-eu/

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=bg

http://bael.eu/

 

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация