Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Защо България кандидатства за членство в ОИСР

Присъединяването ни към ОИСР ще представлява не само допълнително признание за стабилността, потенциала и привлекателността на нашата икономика за инвеститорите, но и ще бъде гарант за постоянния ангажимент на България към изработването и прилагането  на политики за социално и икономическо благополучие. Разписаните в чл. 1 на Конвенцията за ОИСР основни цели, а именно – достигане на високо и устойчиво икономическо развитие, заетост и стандарт на живот, в комбинация с финансова стабилност, са в унисон с интересите на България и нейните граждани. Присъединяването на страната ни към ОИСР ще е логическото продължение и следваща ключова стъпка в изграждането на модерно демократично общество и просперираща пазарна икономика, след членството в НАТО и ЕС. Чрез реформите по пътя към членство, черпенето от над 60-годишния опит в изработването на политики на Организацията и възможността да се сравняваме с най-развитите световни икономики, България ще работи за създаването на нови работни места и прилагането на иновации в редица сектори на икономиката, в образованието, управлението на околната среда и др. Сътрудничеството в рамките на ОИСР ще допринесе за нашето самочувствие на държава, която пълноправно участва в изработването и прилагането на стандартите и политиките в глобален план и ще предостави по-ефективни инструменти и знания за справяне с предизвикателствата на бъдещето.

 • Споделени ценности - демокрация, правова държава, права на човека, отворена и прозрачна пазарна икономика, свободна търговия
  България напълно споделя ценностите, върху които е основана глобалната общност на ОИСР, а именно демокрацията, правовата държава, правата на човека, отворената пазарна икономика и свободната търговия, и е готова и способна да даде своя принос за осъществяване на мисията на Организацията за устойчиво и приобщаващо икономическо развитие. Членството ще представлява признание на постиженията на България и ще задълбочи допълнително нашето сътрудничество и обмен на добри практики с държавите-членки.

 • Гаранция за прилагането на най-високите стандарти и най-добрите практики в областта на публичното и корпоративното управление; повишаване на инвестиционния рейтинг и икономическата видимост на България
  Членството в ОИСР потвърждава прилагането на най-високите стандарти и най-добрите практики в областта на публичното и корпоративното управление, което ще даде допълнителна сигурност за бизнеса и инвеститорите. То ще бъде в подкрепа на постигането на целите за ускорен икономически растеж, ръст в привличането на чуждестранните инвестиции и повишаване на производителността на икономиката. Членството в ОИСР може да допринесе за повишаване на инвестиционния рейтинг и икономическата видимост на България.

 • Подобряване качеството на живот на гражданите и условията за бизнес в страната, чрез оптимизиране функционирането на редица сектори във вътрешен план, в т.ч. образование, социална политика, фискални въпроси, икономика, транспортна инфраструктура, цифрови технологии и т.н.
  Прилагането на по-голям брой стандарти и критерии на ОИСР ще оптимизира функционирането на редица сектори във вътрешен план, в т.ч. образование, социална политика, фискални въпроси, икономика, транспортна инфраструктура, цифрови технологии и т.н., което ще доведе до подобряване на качеството на живот на гражданите и на условията за бизнес в страната. Стандартите и критериите на ОИСР са насочени и към все по-належащия въпрос за устойчивостта, като според докладите на Организацията, тя не следва да е за сметка на икономическото развитие, а напротив. Черпенето от знанията и практиките в сферата на устойчивото развитие и овладяването на климатичните промени ще подпомогне България в спазването на ангажиментите и в рамките на ЕС и Парижкото споразумение за климата, като едновременно ще трансформира и укрепи икономиката.

 • Неограничен достъп до статистически и аналитични ресурси и изследвания на Организацията
  Друго много важно предимство на членството в ОИСР е неограниченият достъп, който страната ни ще получи до всички статистически и аналитични ресурси и изследвания на Организацията, обхващащи целия социален и икономически сектор – експертиза, която никоя държава не би могла да придобие самостоятелно.

 • Възможност за диалог, обмен на добри практики и предложения за решения на общи проблеми едновременно с всички участници на глобалната сцена
  ОИСР, която развива работно сътрудничество с над 130 държави и икономики, предоставя на членовете си уникална възможност за диалог, обмен на добри практики и предложения за решения на общи проблеми едновременно с всички участници на глобалната сцена. Членството в тази платформа ще разшири инструментите, с които България разполага за участие с добавена стойност в обсъжданията и подготовката на решения по най-важните стратегически въпроси на развитието в световен план.

 • Принос в дискусията по настоящите глобални предизвикателства
  Като страна член на Европейския съюз и сходномислеща държава България прилага значителна част от стандартите на ОИСР и е готова да носи отговорностите, произтичащи от членството в Организацията, вкл. да даде своя принос в дискусията по настоящите глобални предизвикателства.

 • Мултиплициращ положителен ефект за прилагането и разпространението на стандартите на ОИСР в съседните региони
  Членството на България в ОИСР ще има мултиплициращ положителен ефект за прилагането и разпространението на стандартите на ОИСР в съседните региони като цяло.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация